Dịch vụ kỹ thuật

1. Chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp cung cấp hỗ trợ qua điện thoại, hướng dẫn bằng video, giảng dạy tại chỗ, kết nối từ xa và các phương pháp hỗ trợ kỹ thuật khác để đảm bảo rằng khách hàng hiểu rõ về sản phẩm trước khi bán hàng, tiến độ đặt hàng trong bán hàng, và giải pháp của các vấn đề sau bán hàng.
2. Các dịch vụ hỗ trợ, khắc phục sự cố và phục hồi lỗi ứng dụng liên quan, đồng thời hứa hẹn sẽ xử lý kịp thời các loại sự cố trong quá trình sử dụng của khách hàng.
3. Mỗi máy thiết lập một cách độc lập một tệp thông tin để đảm bảo rằng các điều kiện chi tiết sau bán hàng được ghi lại và hỗ trợ khách hàng trong việc bảo trì máy.