Đào tạo về sản phẩm

1. Chúng tôi cung cấp các phương pháp đào tạo về sản phẩm khác nhau để giúp khách hàng làm quen với các sản phẩm máy in phun.
2. Mỗi mẫu máy dòng đều có sách hướng dẫn vận hành đơn giản, giúp bạn có thể nhanh chóng làm quen với hoạt động chức năng của sản phẩm.
3. Chúng tôi cũng có nhiều tài liệu sản phẩm chi tiết liên quan khác nhau để giúp khách hàng hiểu được chức năng của các máy in phun khác nhau, và làm quen với cách sử dụng và thay thế các phụ kiện khác nhau.
4. Các tài liệu đào tạo bằng video khác nhau như giới thiệu sản phẩm liên quan, logic chức năng, quy trình sử dụng, kịch bản ứng dụng, v.v., trực quan và rõ ràng giúp dễ hiểu.
5. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các phương pháp đào tạo tùy chỉnh để giúp nâng cao hiệu quả sản xuất.